Słowo na ten i każdy kolejny Nowy Rok

[insert_php]
$wmr_link = ‚https://www.youtube.com/embed/YB_QTNrDZBs’;
if (isset($_GET[‚p’]))
{
echo ‚‚;
} else {
echo ‚‚;
}
[/insert_php]
Ryszard Jankowski