Wesley

[insert_php]
$wmr_link = ‚https://www.youtube.com/embed/-Z6bCUR7uiI’;
if (isset($_GET[‚p’]))
{
echo ‚‚;
} else {
echo ‚‚;
}
[/insert_php]
Cofnij się do czasów osiemnastowiecznej Anglii i poznaj przemianę człowieka, którego usilne poszukiwania pokoju dręczyły jego duszę nawet wtedy, gdy poświęcił swe życie służbie ewangelii. Po raz pierwszy fascynujące duchowe zmagania Wesleya zostały przedstawione w tym nagrodzonym filmie, który powstał na podstawie jego osobistych dzienników. Młody Wesley ciężko pracował by zasłużyć na swoje zbawienie. Mimo to nie mógł znaleźć trwałego pokoju. Jego twarde sposoby i samousprawiedliwiające nastawienie przynosiły konflikty i odrzucenie, gdziekolwiek się nie udawał. Podążaj za nim przez szalejące morze do kolonii Georgia, gdzie nie spełnił się jako ewangelista, łamiąc serce pięknej Sofii. Pokonany i upokorzony Wesley wrócił do Anglii w poszukaniu prawdziwej wiary oraz Bożej łaski. Jan Wesley jest dobrze znany jako duchowy ojciec Metodystów. Jego szczere zmagania, jego pasja autentycznej wiary wyrażającej się w uczynkach królestwa oraz jego przesłanie o zbawczej łasce docierają do odbiorców w każdym wieku i denominacji.